نمک

 این محصول یک نمک آکواریوم با فرمول حرفه ای ست که طی یک پروسه تبخیر سولار تولید می شود و نمکی با پایه کاملا طبیعی تولید می کند که در آن تمام عناصر اصلی و نایاب در یک بالانس کامل هستند، درست همانند آنچه در طبیعت رخ می دهد.

نمک طبیعی خالص سپس به طور خاص برای استفاده در آکواریوم بهینه می شود، با بالا بردن عناصر خاص که در طول زمان مصرف می گردند مانند کلسیم و منیزیوم که بوسیله کورال ها و کورالاین ها در طول رشد مصرف می شوند در حالیکه سطح کلراید کمی پایین آورده می شود تا اجازه بالابردن کلسیم و منیزیم کلراید با کمترین تأثیر بالانس کلراید را بدهد.

فرمولاسیون برای این نمک توسط دی دی پس از ماه ها آزمایش و محاسبات ارائه شده است. نمک اینگونه طراحی شده که به آسانی و خیلی سریع حل شود و شیمی خاصی دارد که به اعتقاد ما فرمولاسیون بهینه برای نگهداری یک ریف سالم می باشد و در حالیکه بالانس طبیعی را حفظ می کند، امکان تعویض آب روتین را مهیا می سازد.